Partneri

Ďakujeme, že spoločne búrame predsudky a pomáhame, aby každé dievča malo bezbariérový prístup k hardvéru.

Partnerstvo s nami môže prispieť k zvýšeniu viditeľnosti a reputácie vašej značky, a zároveň vám poskytuje prístup k novým príležitostiam na inovácie a rast. Vďaka vašej pomoci môžeme poskytovať nové služby v technologickej oblasti.


TechLib spolupracuje s vzdelávacími inštitúciami, komunitnými skupinami i mediálnymi partnermi:

Prečo sa stať našim partnerom?

Partnerstvo s nami môže prispieť k zvýšeniu viditeľnosti a reputácie vašej značky, a zároveň vám poskytuje prístup k novým príležitostiam na inovácie a rast. Vďaka vašej pomoci môžeme poskytovať nové služby v technologickej oblasti.

Zvýšenie vašej viditeľnosti

zlepšenie vašej reputácie

prístup k novým príležitostiam